کتلاک پوهنځی زراعت

وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون فاریاب

پوهنځی زراعت

 

 

 

 

 

 

کتلاک پوهنځی زراعت

سال                                                            ۱۳۹۹  هـ. ش

 معرفی پوهنحی

 پوهنحًی زراعت در سال 1383 با دو دیپارتمنت منظورشده در چوکات موسسۀ تحصیلات عالی وقت به کار آغاز کرد. آغاز فعالیت پوهنحًی زراعت با یک دیپارتمنت(اگرونومی) و سه تن استاد در سال 1384 بوده که درسال 1395 دیپارتمنت علوم حیوانی با جذب دوتن استاد نیز فعال گردید و در سال 1388 برعلاوه دو دیپارتمنت فوق، دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی نیز منظور گردید و در اثر سعی و تلاش اعضای این پوهنحًی در سال 1390 دیپارتمنت های باغداری و حفاظه نباتات و در سال 1391 دیپارتمنت جنگلداری و منابع طبیعی نیز منظور گردید. که فعلاً در پنج دیپارتمنت عملاً محصلان در حال آموزش و تحصیل میباشند. 

    پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب یکی از پوهنحی های پوهنتون فاریاب بوده که از(15) سال به این طرف برای سکتور زراعت، متخصص تربیه می نماید. تا آنها در راستای انکشاف وترقی کشور خدمات ارزنده وشایانی را انجام دهند. 

    اولین دوره فارغان را در سال 1387 به تعداد  12  نفر به جامعه تقدیم نموده است. این پوهنحی دارای یک باب تعمیرتدریسی و یک قطعه فارم تحقیقاتی میباشد که هم اکنون استادان ومحصلان بعضی رشته ها مصروف تحقیق میباشند.

     پوهنحی زراعت دارای بیش از 26 تن استاد از درجه تحصیلی لیسانس تا دوکتورا و از پوهیالی تا پوهنوال می­باشد که اکثرأ در پوهنتون های ترکیه، قزاقستان، تاجکستان، هند و روسیه به سویه ماستر و داکترا تحصیل نموده اند.

پوهنحًی زراعت از لحاظ ساختار فزیکی، دارای تعمیر تدریسی دو طبقه یی بوده که شامل 11 واحد درسی، 6 واحد اداری، 1 واحد لابراتوار و یک باب کتابخانه می باشد.

این پوهنحًی تا به حال دوازده دوره را از رشته های مختلف فارغ التحصیل و به جامعه تقدیم نموده است.

            نمای بیرونی پوهنځی زراعت پوهنتون فاریاب