خلص سوانح معاون امور محصلان پوهنتون فاریاب

خلص سوانح پوهنیار امید مقیم زی معاون امور محصلان                                  

        پوهنیار امید مقیم زی فرزند عبدالمقیم راسخ در سال 1365 هجری شمسی در قریه افغانکوت شهر میمنه ولایت فاریاب چشم به جهان گشود ، در سال 1371 شامل مکتب ابتدائی جمعیت افغانکوت گردید، در سال 1379 با ایجاد متکب اخی آیوران (افغان ترک) در شهر میمنه شامل صنف هفتم شد ، و تا صنف نهم به دورس خود ادامه داد ، بعدا در سال 1381 دوباره شامل لیسه ابوعبید جورجانی گردید و در سال 1383 به درجه اعلی (اول نمره عمومی ) فارغ گردید.

      پوهنیار امید مقیم زی در سال 1384 شامل پروسه ملی کانکور شد ، موصوف در سال 1385 شامل دیپارتمنت اگرونومی پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب گردید و درسال 1388 به درجه اعلی (اول نمره) فارغ شد ، موصوف در سال 1390 در بست کمبود با سپری نمودن امتحان رقابتی شامل کادر علمی دیپارتمنت اگرونومی پوهنحی زراعت گردید

      پوهنیار امید مقیم زی در سال 2016 جهت تحصیلات دوره ماستری به مصرف شخص خود عازم شهر دوشنبه تاجیکستان گردید و در سال 2018 بعد از ختم موفقانه تحصیلات دوره ماستری در رشته اگروایکالوجی دوباره به پوهنتون فاریاب برگشت و مصروف تدریس مضامین پروسس  و ذخیره محصولات زراعتی ، اقتصاد زراعتی مبادی ترویج زراعتی در دیپارتمنت های اگرونومی و اقتصاد توسعه زراعتی پوهنحی زراعت گردید.

      همچنان بنابر شوق و علاقه که در مسلک فارمسی داشت موصوف در یکی از انستیتیوت های خصوصی رشته فارمسی را خوانده و سند فراغت خود را بدست آورد.

     پوهنیار امید مقیم زی براساس پیشنهاد نمبر276 وزارت تحصیلات عالی وحکم شماره(1875) ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  از تاریخ1398/7/17 تا اکنون در بست (2) به حیث معاون امور محصلان پوهنتون فاریاب مقرر و مصدر خدمت میباشد .

پوهنیار امید مقیم زی در چندین پروگرام های آموزشی ، کنفرانس ها ، ورکشاپ ها اشتراک فعال نموده ، همچنان کورس های آموزشی زبان انگلیسی ، ترکی ، روسی ، تاجیکی ، اداره و منجمنت ، کمپیوتر را فرا گرفته پوهنیار امید مقیم زی متاهل و دارای 2 پسر میباشد.