اطلاعیهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان بست های کادر علمی

پوهنتون فاریاب  در سال 1400 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس( ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور)  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځې: شرعیات:

دیپارتمنت فقه و قانون   یک بست 

دیپارتمنت تعلیمات اسلامی یک بست 

پوهنځې:کمپیوتر ساینس:

دیپارتمنت سیستم های معلوماتی   یک بست

دیپارتمنت انجنیری شبکه یک بست 

پوهنحی اقتصاد:

دیپارتمنت مالی و بانک داری یک بست

دیپارتمنت اداره . . .

Recentنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳ - ۱۳:۳۶
Background image

اعلان بست های کادر علمی

پوهنتون فاریاب  در سال 1400 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر، ماستر و لیسانس( ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور)  به کادر علمي جديد ضرورت دارد.

پوهنځې: شرعیات:

دیپارتمنت فقه . . .